Skyddsmadrasser...

Klicka på bilden för att förstora

Lämpliga i skidanläggningar, motorsport och andra evenemang där man vill förebygga och reducera skador.
Man kan aldrig hindra olyckor men däremot kan man mildra effekterna när de inträffar.
Ser du/ni en tokigt placerad stolpe eller cementrör där barnen leker eller ett föremål som skulle kunna ställa till det...Hör med oss vi kan säkert hjälpa till.