HF Svetsat kablage set

Klicka på bilden för att förstora

Genom att svetsa in kablaget kan vi hermetiskt innesluta elektroniken och skydda den för ex vätskor