Industrisömnad

Industrisömnad kan väl bäst beskrivas som en sömnad av kraftigare och segare material.IndustrisömnadIndustrisömnad

Oftas ställs helt andra krav från professionella användare i form av styrka, tätthet i styng, snabbhet och andra parameterar. Industrisömnad är inte bara de maskiner som finns i produktionen utan också den kunskap och kompetens hos de som hållit på väldigt länge.

En kompetens kan vara att materialet inte alls skall sys utan kanske Ultraljudssvetsas, limmas eller kanske HF svetsas(High Freqvency). Vi förfogar idag över en mängd olika maskiner för industrisömnad

Med vår maskinpark  -  ser vi till att våra kunder får den teknik som lämpar sig bäst för deras produkt.

Se fler av våra tjänster här